Priser

Priser - Iben Sønderup ConsultPriser og forretningsbetingelser

Der er forskellige priser alt efter opgavens type og størrelse, hvor mange elementer, der skal indgå og hvor meget den haster.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre om jeg kan løse en given opgave.
Bare ring: 3048 6763.
Eller send mig en e-mail: iben@soenderup.eu.

Det første kvarters telefonrådgivning er gratis.

 

N.B. Alle priser er eksklusiv moms.

Kommunikationsopgaver og pressemeddelelser – timepris og klippekort

Min pris pr. time er kr. 1200,-

En enkelt pressemeddelelse koster fra kr. 4000,-

Men hvis du køber klippekort, får du rabat. Jeg tilbyder klippekort til flg. priser:

5 timers klippekort: 5.500 (spar kr. 500,-)
10 timers klippekort: 11.000 (spar kr. 1000,-)
20 timers klippekort: 20.000 (spar kr. 4.000,-)
50 timers klippekort: 45.000 (spar kr. 15.000,-)
100 timers klippekort: 80.000 (spar kr. kr. 40.000,-)

Et klippekort gælder i et år.

Hvad kan man få for et klippekort? Eksempler:

5 timers klippekort:
1 pressemeddelelse, 1 annoncetekst og 1 grafik til Facebook
eller
1 A5-flyer, inkl. interview, tekst, korrespondance og grafisk opsætning.

10 timers klippekort:
1 markedsføringsplan (årshjul), 1 pressemeddelelse og 1 A5-flyer
eller
1 markedsføringsplan (årsjul), 2 pressemeddelelser og 1 grafik til Facebook
eller
3 pressemeddelelser og 1 grafik til Facebook

20 timers klippekort:
5 salgstekster til din hjemmeside, 1 pressemeddelelse og 1 annoncetekst
eller
1 markedsføringsplan (årshjul), 3 pressemeddelelser, 2 salgstekster til din hjemmeside, 1 annoncetekst og en grafik til Facebook

N.B. Du behøver ikke beslutte på forhånd, hvad dit klippekort skal indeholde.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve og abonnementer på disse betales forud.

Nyhedsbreve
Et enkelt nyhedsbrev koster kr. 3800,-, inkl. møde.

Månedsabonnement på nyhedsbrev:
1 times opstartsmøde (fysisk, online eller over telefon): kr. 1200,- betales forud som engangsbeløb oven i abonnementet.
Herefter månedspris:
8 breve pr. måned: kr. 18.000,-
4 breve pr. måned: kr. 10.000,-
2 breve pr. måned: kr. 5.500,-
1 brev pr. måned: kr. 3000,-

Kvartalsabonnement på nyhedsbrev:
1 brev pr. kvartal: kr. 3000,-

Oversættelse

For oversættelser regnes prisen ud med et beløb pr. ord. Prisen ligger typisk på kr. 1-1,20 pr. ord. Hvis teksten er meget kompleks, kan prisen blive højere. Hvis den er meget enkel, kan prisen blive lavere.

Min mindstepris på at udføre en opgave er kr. 500,-

Beløbet fastsættes i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet, og hvor meget den haster. Send mig din tekst; så skal jeg give dig et tilbud på den.

Korrekturlæsning

For korrekturlæsning regnes prisen ud med et beløb pr. side.
Min mindstepris på at udføre en korrekturopgave er kr. 200,-

Send mig din tekst; så giver jeg dig et tilbud på opgaven.

Betalingsvilkår

Alle aftaler er bindende.

Hvis du finder ud af, at en opgave skal være færdig til en bestemt dato, som vi ikke har aftalt, da vort samarbejde om opgaven begyndte, opkræves du et tillæg på 100 procent for hele opgavens pris.

Arbejdstid

Min daglige arbejdstid er 9-17, og jeg har telefontid på flg. tidspunkter:
Mandag: 9-17
Tirsdag: 9-17
Onsdag: 9-11
Torsdag: ingen telefontid
Fredag: 14-17
På alle andre tidspunkter: Indtal en besked, send en sms eller send en e-mail; så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Hasteopgaver eller andre opgaver, der ligger uden for tidsrummet 9-17 koster en højere takst. Jeg arbejder ikke kl. 21:00-09:00 og ej heller i weekender eller på helligdage, medmindre der er helt særlige forudsætninger til stede.

Transport over 10 km til og fra møder lægges til arbejdstiden, og der opkræves særskilt betaling for det.

Aflysninger

Aftaler kan ændres frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted. Hverdagstimer er timer, der ligger mandag til fredag.

Aftaler, der aflyses eller ændres herefter, faktureres på følgende måde:

  • Aftalte telefoninterviews faktureres med en halv time.
  • Aftalte fysiske møder, interviews eller andre aktiviteter faktureres med en time.

Ansvar

Iben Sønderup Consult og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for tab som følge af vores arbejde eller rådgivning.

Det er dit ansvar selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed. Det er også dit ansvar at sikre dig, at indholdet i teksterne er korrekt, og at navne, adresser og telefonnumre er stavet rigtigt. Vi kan ikke garantere nogen resultater, eller den ønskede medieomtale.
Alle kilder skal være tilgængelige for pressen hele tiden i forbindelse med PR-opgaver.

Ophavsret

Alle de tekster, vi skriver for dig, kan du bruge præcis som du ønsker.

Øvrigt

Pris for kørsel: 3,70 kroner pr. km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende; der er således ingen fortrydelsesret på vores ydelser og produkter.

Hvis vi ikke aftaler andet, må vi i vores markedsføring henvise til din virksomheds navn samt de tekster, vi skriver for dig.